Bild

Det är god tid att plantera ut squashen i landet om man har försått den innomhus. Squash och pumpa tillhör samma släkte. Man skiljer på vinter- och sommarsquash. Zucchini är sommarsquash som plockas när frukterna ännu är små. 
Bild

Squash är näringskrävande och trivs inte kallt. Det är därför bra att täcka över de nyligen utplanterade plantorna med fiberduk. Jorden ska vara väldränerad och gärna innehålla gödsel. Så länge plantorna inte blommar kan man täcka dem med fiberduk. Sen när blommorna kommer måste de kunna pollineras och man får därför ta bort fiberduken. Lämpligt avstånd när man planterar ut plantorna är 1 meter. Sommarsquashen skördas när frukten är mellan 10-15 cm då har den bäst kvalitet. 

 

VARNING FÖR FROST!

Runt den 8 juni och runt midsommar finns det risk för frost enligt den såkalender jag följer. Det gäller såklart att följa vädret. Men tänk då på att täcka över dina grönsaker i landet som är frostkänsliga. Potatisen är också känslig för frost så den bör du täcka med en fiberduk kalla nätter.

Bild

Bild på den vackra Vallmoblomman från koloniområdet

Bild

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: